Onze Diensten

AVB Accountants staat graag voor jou klaar. Doordat wij ons bevinden in een Ondernemershuis, hebben we verschillende expertises waarmee we je kunnen helpen. We vinden het belangrijk dat we jou niet alleen op de korte termijn helpen, maar ook meedenken met een oplossing voor de lange termijn.

AVB Accountants kijkt verder dan de cijfers. Waarom werkt je bedrijf op de manier waarop het nu werkt? Of waarom niet? Waar kan het beter? Met onze hulp krijg je meer grip op je onderneming. Dat is het doel dat wij nastreven. Daar worden wij vrolijk van. Samen met jou kijken we naar alle mogelijkheden.

Accountancy

Waarom gaat het zoals het gaat? Kan het efficiënter? En hoe kun je jouw bedrijf wapenen tegen risico’s?

Belastingzaken

Wij verzorgen je aangiften inkomstenbelasting (particulieren en ondernemers) en vennootschapsbelasting.

Financiële Administratie

Krijg een duidelijk overzicht van al je financiële activiteiten. We kunnen tevens voor jou de aangiften omzetbelasting verzorgen.

Juridische Zaken

Ontvang juridisch advies en ondersteuning. Wij denken met je mee en scheppen duidelijkheid in de rechtsregels.

Salarisverwerking

Wij verzorgen je complete loonadministratie. Denk aan het verwerken van salarismutaties en het bijhouden van CAO-wijzigingen.

AVB accountants: tot je dienst

Wij verlenen alle voorkomende accountantsdiensten, zoals:

o

Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen

Tussentijdse rapportages

l

Opstellen van prognoses en begrotingen

Administratieve organisatie en interne controle

Adviezen op het gebied van financiële verslaglegging

f

Advisering en begeleiding in automatisering

Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen

Rentabiliteits-onderzoeken

h

Bedrijfseconomische advisering

Analyse van resultaatontwikkeling

Verzorgen accountantsverklaring

+

Begeleiding bij overnames, fusies, reorganisaties en dergelijke

Begeleiding bij verkoop en bedrijfsopvolging

b

Het opstellen van een ondernemersplan

Verzorgen van publicatie jaarrekening Kamer van Koophandel